Zakres usług prowadzonych przez naszą kancelarię

Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, reprezentowanie Klientów przed Sądem, Prokuraturą oraz organami administracyjnymi, udzielanie porad prawnych, sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych, przygotowywanie pism procesowych, w tym wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji, zażaleń oraz kasacji.


Prawo cywilne i gospodarcze

-windykacja,
-pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń majątkowych (sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umów, z tytułu wypadków, za zniszczenia mienia lub uszczerbek na zdrowiu),
-wydawanie opinii prawnych,
-sporządzanie projektów umów , a także ich negocjowanie,
-obsługę prawną podmiotów gospodarczych (bieżące doradztwo prawne, obsługa transakcji handlowych).

Pomoc Frankowiczom

Kancelaria zajmuje się kredytami frankowymi, pomagając w sprawach przeciwko wszystkim bankom, które oferowały kredyty indeksowane lub denominowane do CHF. Kancelaria rozpoczyna pracę od bezpłatnej i niezobowiązującej analizy umowy kredytowej. W następnym kroku wnosimy reklamację do banku, co przerywa bieg przedawnienia roszczeń z umowy kredytu. W przypadku odrzucenia reklamacji, kierujemy sprawę do sądu składając pozew przeciwko bankowi. W zależności od woli Klienta, wnosimy o całkowite unieważnienie umowy kredytowej lub o odfrankowienie kredytu. Pomoc Frankowiczom świadczona jest od A do Z, tj. od analizy sprawy, reprezentacji na posiedzeniach i rozprawach, po uzyskanie prawomocnego wyroku, rozliczenie z bankiem i wykreślenie hipoteki. Zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami Frankowicze wygrywają 98% spraw. Dlatego nie czekaj i wyślij nam swoją umowę do analizy.

Prawo administracyjne

doradztwo stronom postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych:
reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym wspieranie realizacji procesów deweloperskich oraz projektów inwestycyjnych, pomoc w uzyskiwaniu koncesji, pozwoleń i zezwoleń, a także dokonywaniu wymaganych prawem zawiadomień i zgłoszeń,
sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.Prawo spadkowe

Pomagamy ustalić spadkobierców i wybrać optymalny sposób przyjęcia spadku. Ustalimy, kiedy należy odrzucić spadek.
Doradzamy jak dokonać zniesienia wspólności spadku w drodze pozasądowej a także w razie konieczności przed sądem. Realizujemy roszczenia o zachowek.

Odszkodowania

Kancelaria obsługuje podmioty fizyczne i prawne w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych dotyczących szkód na osobie i na mieniu – szkody komunikacyjne, błędy medyczne

Inne sprawy

Obsługa realizowana według indywidualnych ustaleń.

Wynagrodzenie

Należne kancelarii wynagrodzenie uzależnione jest przede wszystkim od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, czasu, kwalifikacji i doświadczenia koniecznego do jej finalizacji. Wartość przedmiotu sprawy również wpływa na wysokość wynagrodzenia dla kancelarii.


Naszym Klientom proponujemy prowadzenie rozliczeń w trzech podstawowych formach zależnie od preferencji i zasad podjętej współpracy:
  • wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałego świadczenia pomocy prawnej; preferowane przez podmioty instytucjonalne (zazwyczaj miesięczne),
  • wynagrodzenie obliczone w oparciu o stawkę godzinową (preferowane przez naszą kancelarię w sprawach szczególnie zawiłych),
  • kwotowe wynagrodzenie ustalone indywidualnie za prowadzenie danej sprawy.

Kwota ustalonego z Klientem wynagrodzenia nie obejmuje koniecznych wydatków, opłat (sądowych i innych opłat urzędowych), kosztów podróży, noclegów i innych kosztów niezbędnych do profesjonalnej realizacji powierzonych zadań.

<

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami i zapoznania się z naszą opinią w Twojej sprawie

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Lipiński

Piłsudskiego 23/1, Chrzanów 32-500

511 446 218

lipinskiprawo@gmail.com